skip to Main Content

Джеоргуыбайы бӕрӕгбоны хорзӕх уӕ уӕд!

Нӕ зынаргъ ӕмбӕстонтӕ!
Ӕнӕхъӕн къуыри кувдзысты ирон адӕм Хуыцаумӕ, курдзысты хорзӕхтӕ ӕмӕ амонд.
Зын, бирӕ историон цаутимӕ дуджы цӕрӕм, ӕмӕ нӕ Джеоргуыбайы бӕрӕгбон ӕнгом кӕны кӕрӕдзимӕ. Ацы бонты Уастырджийыл фӕдзӕхсдзыстӕм, сӕрибары сӕраппонд удуӕлдай тохы чи бацыд, нӕ уыцы кӕстӕрты дӕр.
Ӕнӕниз, ӕнтыстджын ут царды, уӕлахиз кӕнут уе ‘ппӕт хъуыддӕгты. Бӕрӕгбон хорздзинӕдтӕ хӕссӕг уӕд!

 

Абайты Алан
Мӕскуыйы ирон ӕхсӕнады Советы сӕрдар

Комментариев: 0

Добавить комментарий

Back To Top
×Close search
Поиск